top of page

תחומי פעילות

האבחונים הגרפולוגיים המקיפים כוללים סעיפים של: קווי אופי, יציבות אישיותית, עמידה בלחץ והתמדה, יחסי אנוש, יושר ואמינות, יכולות מקצועיות, חשיבה וכישורים, סיכום והתאמה. ראו להלן חוות דעת לדוגמה.
גרפולוגיה תעסוקתית

חוות דעת למפעלים, מוסדות ציבוריים, חברות ממשלתיות, עסקים קטנים, משרדי חקירות, מכוני פוליגרף וכו'.

ייעוץ גרפולוגי להכוונה תעסוקתית, ייעוץ אישי והתאמה זוגית, ייעוץ וטיפול בשיטת הגרפותרפיה
גרפולוגיה משפטית

ד"ר ורדי ממונה כמומחה מטעם בית המשפט לבדיקה והשוואת מסמכים, חתימות וכתבי-יד.

עד היום מונה על ידי למעלה ממאה וחמשה עשר שופטים. כמו כן נערכו מאות חוות דעת למשרדי עורכי דין, משרדי חקירות, עסקים ואנשים פרטיים.  

בוצעו למעלה מ-1,300 חוות-דעת לבתי משפט שרובן זכו להצלחה.

  • Facebook Classic
bottom of page