top of page
גרפולוגיה מדעית הומניסטית

הגרפולוגיה, או תורת כתב היד, מתפצלת לענפים שונים:

גרפולוגיה תעסוקתית, פרטנית, זוגית ועסקית, משפטית, טיפולית, מחקרית (בהקשר של כתב יד ורפואה ועוד).

גרפולוגיה מדעית הומניסטית היא שילוב של הגישה המדעית בכל הקשור בתצפיות ובהתבוננות בכתבי יד,

תיעוד וקטלוג, ומצד שני התבוננות בהתנהגות בני אדם ומציאת קורלציות מחד,

וכן מתן פרשנות לסימני כתב היד גם על פי התורות הפסיכולוגיות, הסוציולוגית, הקרימינולוגיות,

הפסיכוסומטיקה ועוד, וזאת תוך שילוב אתיקה מקצועית, בדומה למקובל ברפואה, בייעוץ פסיכולוגי וכו'.

 

במילים פשוטות, יש לשמור על כבודו של אדם ולהתאים את ההבחנה והשרות הניתן בכל מקרה ברגישות הנדרשת, ולא להכליל ולחשוף את מה שלא נדרש. זה מוכר לכל אחד גם ללא קשר לגרפולוגיה במושגים כמו טקט, דיפלומטיה, תקינות פוליטית ועוד.

 

למשל בחוות דעת בתחום התעסוקתי, כאשר אדם עובר בדיקה גרפולוגית כחלק מהמבדקים לקראת קבלת תפקיד מסוים, אין צורך להרחיב ולתאר אספקטים מאישיותו אשר אינם רלוונטיים, אלא שייכים יותר לתחום האישי (צנעת הפרט).

יחד עם זאת גם בתחום של הייעוץ האישי או הזוגי, יש לבחון כל מקרה לגופו, האם האדם או הזוג מסוגלים

"לשאת אמיתות", אשר יכולות "להכאיב", או שנדרשת הכנה מוקדמת או אולי לעקוף את הבעיה בדרך יצירתית.

כפי שמלמדים ברפואה: "קודם כל לא להזיק", אחרי כן לבחון אם נתן לעזור / לרפא.

 

התחום של הייעוץ הפסיכולוגי הוא מורכב ובעייתי ודורש ידע והבנה שיש להשלים מחוץ למה שמצוי ברוב ספרי הגרפולוגיה. וכן יש להשלים ידע ולצבור ניסיון בתחום המשפטי, הקרימינולוגי, הניהולי ארגוני, הייעוצי פרטני, הפילוסופי רוחני ותרבותי וכו'. מחקרים של מדענים כנגד הגרפולוגיה אינם מבינים שגרפולוג רציני אינו נשען אך ורק על כתב היד אלא גם על נתונים חוץ גרפולוגיים, וביחד הוא יוצר תמונה יותר מהימנה מאשר אילו היה נשען רק על כתב יד. כתב היד תורם רבות להבנה הכוללת של האדם.

 

"פוטנציאל" עוסק בכל תחומי הגרפולוגיה מזה למעלה משלושים וארבע שנים, ומכאן שאנו מודעים הן למעלות והן למגבלות של הגרפולוגיה, אשר כמו כל מבחני האישיות האחרים, היא אינה מדע מדויק אלא שילוב של מידע הנרכש מספרים ומתצפיות, ניסיון אישי של כל גרפולוג, ואומנות הפרשנות בכל מקרה לגופו.

מכאן הצורך בזהירות, בדיסקרטיות ובמוכנות להודות בטעות כאשר המציאות מלמדת ששגינו.

מפיקים לקחים ומשפרים יכולות.

כפי שהתבטא הפילוסוף רייכנבך: "אם מתקנים את השגיאות כאשר מזהים אותן אזי מסלול השגיאות

הוא מסלול האמת".

  • Facebook Classic
bottom of page